On line slobodné slovníky
Search query: *bina
Found in dictionaries: 15
Glosár mien (15)
Pribina
(slovanské meno zo základu by (pribývať pribúdať) alebo z Prvina prvý sen) =fodor.sk
Gabriela
(meniny má 10.02.; ženský variant mena Gabriel; domácky Gaba, Gabina Ela, Eluša) See also: Gabriel =fodor.sk
Róberta
(ženský variant mena Róbert; domácky Roba, Robina See also: Róbert =fodor.sk
Sabína
(meniny má 27.10.; z latinského Sabinapochádzajúca zo starotalianskeho kmeňa Sabínov; domácky Saba) =fodor.sk
Ľuba
(pôvodne domáca podoba slovanských zložených mien Ľubomíra, Ľuboslava alebo priamo z prídavného mena ľúba milá, milovaná, česky Ljuba, rusky Ľubov láska; domácky Ľubina Ľubica) …
Ľubomíra
(meniny má 09.08.; ženský variant mena Ľubomír; domácky Ľuba, Ľubica, Ľubina See also: Ľubomír =fodor.sk
Ľuboslava
(meniny má 20.09.; ženský variant mena Ľuboslav; domácky Ľuba, Ľubica, Ľubina See also: Ľuboslav =fodor.sk
Albín
(meniny má 01.03.; z latinského albus biely, pôvodný významom blízke sú mená Bela, Blanka, Kandid) Synonym: Albína =fodor.sk
Albína
(meniny má 16.12.; ženský variant mena Albín; domácky: Alina, Aľa) See also: Albín =fodor.sk
Alina
(domácka podoba nemeckého mena Adeline (z Adelheid) alebo mena Albína, domácka Aľa) Synonym: Albína =fodor.sk
Balbína
(nejasné, asi z nemeckého Baldwin (staronemeckého bald + wini) smelý, odvážny priateľ)) =fodor.sk
Blanka
(meniny má 16.06.; pôvodne španielska meno (španielske blanca biela), z talianska podoby je meno Bianka, pôvodný významom blízke sú mená Albína, Kandida) =fodor.sk
Kolumbín
(z latinského columbinus holubí, t.j. nežný, krotký, blízky pôvodný význam má meno Jonáš) Synonym: Kolumbína =fodor.sk
Kolumbína
(ženský variant mena Kolumbín) See also: Kolumbín =fodor.sk
Títus
(z latinského Titus (poľný) holub, pôvodný významom blízke sú mená Jonáš, Kolumbína; domácky Títo) =fodor.sk

to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12