Nájdené pre 'postup'

Synonymické rady:

Pridať do slovníka ďalší význam pre slovo 'postup'
Pridať do slovníka ďalší význam pre slovo 'postup (výrobný)'

Hľadať 'postup' s použitím :