Nájdené pre 'vývoj'

Synonymické rady:

Pridať do slovníka ďalší význam pre slovo 'vývoj'

Hľadať 'vývoj' s použitím :