Synonymický rad 'areál, plocha, pozemok, ...'

Synonymický rad?:
areál  
plocha (3)  
pozemok (2)  
priestor (2)  
priestranstvo  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2005-03-06 10:39:08   pozemok, areál, plocha, priestor, priestranstvo
2005-03-06 10:39:02   plocha, areál, priestor, priestranstvo
2005-03-06 10:38:56   priestranstvo, areál, priestor