Synonymický rad 'modlitba, prosba'

Synonymický rad?:
modlitba  
prosba (2)  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2007-11-25 15:23:52   prosba, modlitba
2007-11-25 15:23:46   modlitba [nový význam]