Synonymický rad 'nížina, planina, plocha, ...'

Synonymický rad?:
nížina  
planina  
plocha (3)  
rovina  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
(zatiaľ bez úprav)