Synonymický rad 'plocha, priestor, rozloha'

Synonymický rad?:
plocha (3)  
priestor (2)  
rozloha (2)  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
(zatiaľ bez úprav)