Synonymický rad 'požiadavka, prianie, prosba, ...'

Synonymický rad?:
požiadavka (2)  
prianie (2)  
prosba (2)  
túžba (4)  
žiadosť (2)  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2005-05-24 17:28:39   požiadavka, prianie, prosba, túžba, žiadosť