Synonymický rad 'premet, salto'

Synonymický rad?:
premet  
salto  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
(zatiaľ bez úprav)
Pridať do slovníka ďalší význam pre slovo 'premet'