Synonymický rad 'astrológ, prorok, veštec'

Synonymický rad?:
astrológ  
prorok  
veštec  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2007-11-11 15:49:24   astrológ, prorok, veštec
Pridať do slovníka ďalší význam pre slovo 'prorok'