Synonymický rad 'jednoducho, proste, skrátka'

Synonymický rad?:
jednoducho (2)  
proste  
skrátka  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
(zatiaľ bez úprav)
Pridať do slovníka ďalší význam pre slovo 'proste'