Dokumentácia

Obsah

Úvod

Projekt OpenThesaurus je PHP/MySQL web rozhranie, ktoré umožňuje spoluprácu viacerých ľudí na tvorbe synonymického slovníka. Projekt umožňuje export do týchto formátov: OpenOffice.org, KWord a prostý text.

Ako základ pre Otvorený Slovenský Synonymický Slovník boli použité dáta z českého projektu (http://nlp.fi.muni.cz/projekty/czthes/), ktoré preložil a zrevidoval Tibor Bako.

Ktokoľvek môže kontrolovať tieto údaje, opravovať chyby, alebo vkladať nové synonymá. Vyhľadávanie hľadá všetky významy, v ktorých sa dané slovo objaví. Ak slovo nie je nádejné, je vám ponúknuté, aby ste toto slovo vložili do slovníka.

Aby ste mohli začal spolupracovať na tomto projekte, musíte sa zaregistrovať. Predtým je však dôležité, aby ste si prečítali túto dokumentáciu dokonca, aby ste spoznali niektoré pravidlá.

Skôr ako vložíte alebo zmeníte nejakú položku musíte pochopiť, ako sú dáta v slovníku štruktúrované - podľa významu. Napríklad slovo agent môže byť význame sprostredkovateľ (poistenia), alebo vo význame vyzvedač. Pritom slová sprostredkovateľ a špión synonymami nie sú. Preto pre agenta musia v slovníku existovať dva synonymické rady (významy): v jednom bude slovo sprostredkovať a v druhom bude špión.

V prípade, že hľadané slovo má viac významov, tak sa za ním zobrazí číslo, ktorá vyjadruje počet definícií. Kliknutím na neho sa vám zobrazia všetky významy.

Čo je to synonymum?

Ak dve alebo viac slov majú v istom kontexte rovnaký význam, tak ich hovoríme, že sú to synonymá. Napríklad:

agresívny, útočný
nemravný, neslušný, obscénny
žalobaba, donášač

Synonymá vytvárajú synonymické rady - skupiny slov s rovnakým významom. Preto sa slová s rôznym významom -- ako napríklad agent -- objavujú vo viacerých skupinách synonym:

Synonymická skupina 1: agent, sliedič, vyzvedač, špión
Synonymická skupina 2: agent, sprostredkovateľ, zástupca

Poznámka pre expertov: Angličtina pre synonymické rady používa označenie synsets (WordNet).

Čo by som mal brať do úvahy, keď chcem niečo vložiť alebo zmeniť?

V skratke:

Čo to znamená v základnom tvare?

Do databázy majú byť vkladané slová v základnom tvare tzn. slovesá v neurčitku, podstatné mená v jednotnom čísle a prvom páde, prídavné mená v prvom stupni. Napríklad:

správne: bežať, nesprávne: bežal
správne: dom, nesprávne: domy
správne: dlhý, nesprávne: dlhší

Prečo sa musím zaregistrovať?

Registrácia je nutná, kvôli súhlasu s podmienkami projektu. Pokiaľ nemáte v úmysle zapisovať do databázy, nemusíte sa registrovať.

Na stiahnutie

Tieto dáta je možné šíriť v zmysle tejto licencie.

Čo sú to „Wikipedia-odkazy“?

V časti pre Wikipédiu sú odkazy, ktoré s textom súvisia. Vzhľadom k tomu, že Wikipédia je encyklopédia a nie slovník, budú sa tu zobrazovať zobrazovať hlavne podstatné mená, a nie slovesá alebo prídavné mená.

Je implementovaná kontrola preklepov?

Kontrola preklepov (spellcheck) je integrovaná čiastočne — pri prehľade (overview) slova (pozri napr. slovo proces). Kontrola je vykonávaná pomocou projektu http://aspell.net.

Pokiaľ ste presvedčený, že slovo je napísané správne po slovensky, pošlite chybové hlásenie na zdposter (at) gmail (dot) com — pomôžete tým k rozšíreniu slovníkovej zásoby pre aspell-sk.

Môžem integrovať vyhľadávanie v slovníku do svojej stránky?

S nasledujúcim HTML je možné integrovať vyhľadávanie do Vašich stránok:

	<form action="http://www.sk-spell.sk.cx/thesaurus/overview.php" method="get">
		<input type="hidden" name="search" value="1" />
		<input type="text" size="18" name="word" />
		<input type="submit" value="Synonymá…" />
	</form>
	

O čom je funkcia podradený/nadradený?

Je mi ľúto, ale táto časť dokumentácie ešte nie je pripravená...

Kto mi odpovie na moje otázky?

Skúste napísať mi napísať:-): Zdenko Podobný (zdposter (at) gmail (dot) com). Ak budem stíhať, tak odpíšem.

Prispievatelia

Vďaka patrí Tiborovi Bakovi za počiatočnú verziu dát, Jurajovi Bednárovi za poskytnutie priestoru na servery.


Aktualizované: 17-01-2009