Synonymický rad 'predbiehať, predchádzať'

Synonymický rad?:
predbiehať  
predchádzať  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2005-06-10 12:06:53   predchádzať, predbiehať
2005-06-10 12:06:43   predbiehať [nový význam]