Synonymický rad 'oheň, plameň, plamienok'

Synonymický rad?:
oheň (3)  
plameň  
plamienok  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2004-12-31 09:33:03   oheň, plameň, plamienok