Synonymický rad 'pokrčiť sa, zvraštiť'

Synonymický rad?:
pokrčiť sa  
zvraštiť  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2005-01-14 14:50:17   pokrčiť sa, pomačkať, zvraštiť