Synonymický rad 'spozorovať, uvidieť, uzrieť, ...'

Synonymický rad?:
spozorovať  
uvidieť  
uzrieť  
všimnúť si  
zahliadnuť  
zazrieť  
zbadať  
zočiť  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2007-10-02 18:57:57   zočiť, spozorovať, uvidieť, uzrieť, všimnúť si, ...
2005-09-28 07:42:05   uzrieť, spozorovať, uvidieť, všimnúť si, zahliadnuť, ...
2005-09-28 07:41:53   zazrieť, spozorovať, uvidieť, všimnúť si, zahliadnuť, zbadať