Synonymický rad 'stojaté vody, tíšina'

Synonymický rad?:
stojaté vody  
tíšina  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
(zatiaľ bez úprav)