sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

2019-32. týždeň :: Novinky   

posledná zmena: 9. August 2019

Nové verzie Mozilla Thunderbird a Firefox neumožňujú, aby v jednom rozšírení boli dva slovníky. Preto som musel presunúť ascii slovníky do samostatných rozšírení: sk-spell-ascii pre Thunderbird a sk-spell-ascii pre Firefox

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]