sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

2020-18. týždeň :: Novinky   

posledná zmena: 2. May 2020

Bola vytvorená organizácia na GitHube pre projekt sk-spell, kde budú podľa záujmu o prispievanie zverejňované jednotlivé časti projektu.

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]