sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

2020-38. týždeň :: Novinky   

posledná zmena: 14. September 2020

We are looking for experienced php programmer for adapting Glossword (opensource webapp for creating multilingual dictionary, glossary, or encyclopedia) to recent php version. If you are interested please contact zdposter (at) gmail.com

Presun projektu na nový server (spell.linux.sk) je ukončený.
Hľadáme skúseného programátora php na úpravu web aplikácie Glossword na aktuálnu verziu php. V prípade záujmu kontaktujte zdposter (at) gmail.com

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]