sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

2023-06. týždeň :: Novinky   

posledná zmena: 6. February 2023

Bola pridaná podpora kontroly preklepov pre Slovenský jazyk v projekte CSpell (Code Spell Checker) na základe dát z hunspell-sk, ako aj jeho rozšírenie pre VS Code.

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]