sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

Ako vkladať/upravovať slová v mass online   

posledná zmena: 25. September 2009

trochu filozofie a všeobecných pravidiel…

Pokiaľ chcete vkladať slová do online slovníka, tak používajte iba svoje vlastné vedomosti. Nemám najmenší záujem o vykrádanie elektronických alebo papierových slovníkov. Z toho dôvodu som začal robiť slovník úplne od začiatku – význam každého jedného slova som overoval v použitom kontexte. To, čo je dnes dostupné na stránkach mass-msas resp. mass-online je výsledkom mojej práce od 1.11.2004, kedy vznikla prvá neverejná verzia anglicko-slovenského slovníka.

Cieľom online verzie je zabezpečiť slovníku ďalší rozvoj za pomoci ľudí, ktorí budú ochotní zdieľať podobné hodnoty (poskytnúť obsah/vedomosti zadarmo bez porušovania platných zákonov).

Môj doterajší postup bol jednoduchý: pri čítaní článkov (dokumentácie) som pomocou funkcie “Skenovať” v programe Stardict vyhľadával slová, ktoré slovník nepoznal, a ktorých význam/preklad mi bol známy. Pokiaľ som si nebol na 100% istý, pomohol som si kontrolou významu v niektorom z výkladových slovníkov (pre Stardict ich je k dispozícii niekoľko napr. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Collins Cobuild English Dictionary, WordNet…). Dobrou pomôckou môže byť aj vyhľadávanie v databázach s obrázkami (napr. na picsearch.com, Google Image Search, atď.).

Nikdy nevložte do slovníka slovo/preklad, ktorým vám nebude jasný. Nechajte ho radšej pre niekoho, kto si ním bude úplne istý. Nikto nepotrebuje slovník plný nepresností. Ak vložíte zlý preklad, znehodnotíte tým aj prácu ostatných redaktorov.

inštrukcie

Glossword – systém pre online slovníky, umožňuje niekoľko variácií, ako uložiť jednu informáciu. Aby bolo možné ďalej so slovníkom rozumne pracovať (napr. generovať “offline” verziu pre stardict /dict.org) je nutné vkladať nové slovíčka rovnakým systémom.

Pre založenie nového slovíčka (termínu) je potrebné uviesť:

  1. Termín (na ukážke adjust)
  2. Skratku – minimálne je potrebné uviesť typ slova (part of speech: podstatné meno, sloveso atď.). Typ slova musí zodpovedať jeho klasifikácií v angličtine a nie slovenskému prekladu (napr. slovo “outside” je vo vete The victim was outside a shop when he was attacked preložka, hoci v slovenčine ho preložíme ako príslovkové určenie miesta). V prípade, že chcete špecifikovať napr. obor, kliknite na “+”. Do poľa vedľa Skratky nič nevkladajte.
  3. Preklad – zatiaľ prosím nešpecifikujte jazyk prekladu (slovenčinu). Do políčka vedľa špecifikácie jazyka uveďte krátku verziu prekladu – podľa možnosti jednoslovnú. V prípade, že chcete uviesť ďalšie synonymické varianty prekladu (!), uveďte ich do toho istého riadku. Synonymá oddeľujte čiarkami (,), tak je to uvedené v ukážke. A nezabudnite skontrolovať, či uvedený synonymický rad existuje v projekte Openthesaurus-sk. V prípade, že ďalšia variácia prekladu, nie je synonymom k existujúcemu prekladu, alebo chcete k slovu pridať iný slovný druh, kliknite na “+” uvedené v riadku Definícia a vložte tieto nové údaje do novej definície.

Pokiaľ máte potrebu poskytnú k prekladovej väzbe ďalšie (alebo dlhšie ;-) ) vysvetlenie, použite na to pole Definícia.

Do poľa Použitie termínu vkladajte ukážky použitia termínu. Polia Synonymum, Antonymum, Pozri tiež slúžia na vytvorenie väzieb medzi (anglickými) termínmi. Nezabudnite však vpravo “zafajknúť” túto voľbu.

Polia Univerzálny identifikátor stránky (URI), Abecedné poradie 1, Abecedné poradie 2, Abecedné poradie 3 nevyplňujte – vyplnia sa automaticky pri uložení.

Pokiaľ sa potrebujete trochu “pohrať” s vkladaním slov, použite na to “Example dictionary” – nie je problém ho kedykoľvek vymazať a obnoviť zo zálohy ;-) .

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]