sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

Glosár mien   

posledná zmena: 11. October 2009

Už dlhšiu dobu som sa pohrával s myšlienkou vytvoriť zoznam mien, viesť si k nim cudzojazyčné ekvivalenty prí­padne zaznačovať si k nim zaují­mavosti.

Pohrávať sa s myšlienkou je jedna vec a urobiť niečo druhá. Impulzom pre prvý krok bola úloha vybrať meno pre ďalšieho potomka. Úloha mala aj svoje kritériá ;-):

Tí­, ktorí­ niečim podobným už prešli, tušia, že všetky kritériá sa splniť nedajú.

Dobrým odrazovým mostí­kom bola stránka Zoznam mien na fodor.sk. Obsahuje aj mená, ktoré v kalendári nie sú, k mnohým z nich je uvedený pôvod, význam, prí­buzné mená… Na druhú stranu stánka nemala definovanú znakovú sadu (je potrebné uhádnuť kódovanie), trochu mi trvalo dekódovanie niektorých skratiek a najviac mi chýbali dátumy mení­n.

Keďže stránky fodor.sk majú celkom rozumnú licenciu, rozhodol som sa tento zoznam prepracovať a prí­padne ho aj postupne rozší­riť (či zostane len pri krstných menách, ukáže čas). Výsledok je dostupný ako Glosár mien.

V prí­pade, že by ste sa chceli zapojiť, máte nápad, prí­padne nájdete chybu, použite prosí­m stránku kontakt.

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]