sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

Piwik na sk-spell.sk.cx   

posledná zmena: 25. September 2009

Nejakú dobu ma trápi poskytovanie informácií­ tretí­m stranám, kde nemám tušenie, čo sa s tými informáciami ďalej deje. K takejto situácií dochádza naprí­klad počas použí­vania aplikácie Google Analytics na sledovanie návštevnosti (a ďalší­ch zaujímavých informácií­ pre tvorcu web stránok).

Preto ma potešilo, keď som našiel projekt Piwik, ktorý má ambí­ciu sa stať Open Source (pod licenciou GPL) alternatí­vou k vyššie uvedenej službe.

O kvalite projektu niečo naznačuje aj skutočnosť, že ho Sourceforge.net (najväčšie úložisko Open Source softvéru) začalo ponúkať pre svojich 150 000 administrátorov Open Source projektov.

Piwik existuje vďaka podpore OpenX – Open Source reklamného servera.

Vyskúšal som nasadiť na sk-spell.sk.cx aktuálnu verziu (0.2.26) a vytvoril pre ňu preklad (bude zaradený do nasledujúcej verzie Piwik).

K Piwik existuje aj desktopová aplikácia (urobená v Adobe Air) Piwik Connector na zobrazovanie výsledkov štatistí­k.

ukážky niektorých miniaplikácií

zoznam návštevní­kov, prehliadačov a stránok, ktoré ich „priviedli“

zoznam vyhľadávaných slov

prehľad prehliadávačov

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]