sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

Podpora pre vyhľadávanie   

posledná zmena: 13. October 2009

Podpora pre vyhľadávanie v prehliadačoch

Projekty OpenThesaurus-SK, On line slobodné slovní­ky a AWI podporujú vyhľadávacie moduly (Search Engine Plugins) v produktoch Mozilla a Internet Explorer 7 (a vyššie). Táto podpora umožňuje, aby ste priamo zo svojho internetového prehliadača mohli vyhľadávať v dátach projektu.

Podporu môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi (vyžaduje sa podpora JavaScriptu):

Podpora pre vyhľadávanie na stránkach

OpenThesaurus-SK

<form action="http://www.sk-spell.sk.cx/thesaurus/synset.php"
method="get">
<input type="hidden" name="search" value="1" />
<input type="text" name="word" />
<input type="submit" value="Synonymá..." />
</form>

výsledok:

AWI

<form action="http://www.sk-spell.sk.cx/awi/" method="get">
<input type="hidden" name="search" value="1" />
<input type="text" name="slovo" />
<input type="submit" value="AWI..." />
</form>

výsledok:

On line slobodné slovní­ky

<head>
<style type="text/css"> 
<!--
div.sk-spell { text-align: center; }
.sk-spell table { border: 1px solid #D6E0F5; margin: 0 auto; }
.sk-spell table td { padding: 3px; }
.sk-spell .title {  background: #EDF2FD; }
--> 
</style>
</head>

...

<div class="sk-spell">
<form action="http://sk-spell.sk.cx/slovniky/index.php" method="get" 
accept-charset="UTF-8" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
<table>
<tr class="title">
<td colspan="2"><a onclick="window.open(this.href);return false;"
href="http://sk-spell.sk.cx/slovniky/">On line slobodné slovníky</a></td>
</tr>
<tr>
<td><input name="q" type="text" value="" /></td>
<td><input type="submit" value="Hľadať" /></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="d" value="0" />
<input type="hidden" name="strict" value="1" />
<input type="hidden" name="a" value="srch" />
</form>
</div>

výsledok:

On line slobodné slovníky

alebo

<head>
<style type="text/css"> 
<!--
div.sk-spell { text-align: center; }
.sk-spell table { border: 1px solid #D6E0F5; margin: 0 auto; }
.sk-spell table td { padding: 3px; }
.sk-spell .title {  background: #EDF2FD; }
--> 
</style>
</head>

...

<div class="sk-spell">
<form action="http://sk-spell.sk.cx/slovniky/index.php" method="get"
accept-charset="UTF-8" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
<table>
<tr class="title">
<td colspan="2"><a onclick="window.open(this.href);return false;"
href="http://sk-spell.sk.cx/slovniky/">On line slobodné slovníky</a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<select name="d">
<option value="0" selected="selected">Vo všetkých slovníkoch</option>
<option value="18">Malý anglicko-slovenský slovní­k</option>
<option value="19">Otvorený slovní­k skratiek</option>
<option value="21">Glosár mien</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td><input name="q" type="text" value="" /></td>
<td><input type="submit" value="Hľadať" /></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="strict" value="1" />
<input type="hidden" name="a" value="srch" />
</form>
</div>

výsledok:

On line slobodné slovníky

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]