On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
AB AC AD AF AG AI AL AM AN AP AR AS AT AU AV AX
selected terms: 152 page 2 of 8
Agapa
(ženský variant mena Agap) See also: Agap =fodor.sk
Agapia
(ženský variant mena Agap) See also: Agap =fodor.sk
Agáta
(meniny má 05.02.; z gréckeho agathós dobrý, láskavý, blízky pôvodný význam majú mená so základom dobr (dobrý), česky Háta; domácky Aga) Synonym: Agatón =fodor.sk
Agatón
(mužský variant mena Agáta) See also: Agáta =fodor.sk
Aglája
(ruské meno z gréckeho aglaos krásna, nádherná, pôvodný významom blízke sú mená Bela, Krasava; domácky Agla) =fodor.sk
Agnesa
(z gréckeho hagné čistá, nevinná, nepoškvrnená, česky Anežka, maďarsky Ágnesz (Ágnes), španielsky Inés) Synonym: Agneša =fodor.sk
Agneša
(ženský variant mena Agnesa ) See also: Agnesa =fodor.sk
Aida
(nejasné, asi z gréčtiny, rozšírené ako meno hrdinky rovnomennej opery G.Verdiho) =fodor.sk
Aladár
(maďarské meno z turečtiny s pôvodným významom telesný strážca) =fodor.sk
Alan
(meniny má 08.03.; nejasné, asi z keltského jazyka s pôvodným významom súlad, svornosť) =fodor.sk
Alana
(meniny má 08.03.; ženský variant mena Alan) See also: Alan
Albert
(meniny má 08.04.; pôvodne skrátená podoba nemeckého mena Adalbert (staronemeckého adal + beraht) vznešený, urodzený a slávny. Rovnaký pôvodný význam majú staršie podoby Albertín, Albertína More…
Alberta
(ženský variant mena Albert) See also: Albert =fodor.sk
Albertín
(staršie podoby mien Albert, Alberta) Synonym: Albertína See also: Albert =fodor.sk
Albertína
(ženský variant mena Albertín) See also: Albertín =fodor.sk
Albín
(meniny má 01.03.; z latinského albus biely, pôvodný významom blízke sú mená Bela, Blanka, Kandid) Synonym: Albína =fodor.sk
Albína
(meniny má 16.12.; ženský variant mena Albín; domácky: Alina, Aľa) See also: Albín =fodor.sk
Albrecht
(pôvodne skrátená podoba nemeckého mena Adalbrecht (staronemeckého adal + beraht) vznešený, urodzený a slávny, rovnaký pôvodný význam majú mená Adalbert, Albert) Synonym: Albrechta See More…
Albrechta
(ženský variant mena Albrecht) See also: Albrecht =fodor.sk
Alena
(meniny má 27.03.; variant mena Helena alebo skrátené z Magdaléna) =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12