On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
DA DE DI DO DR DU
selected terms: 97 page 2 of 5
Dana
(meniny má 16.04.; ženské meno z domáckej podoby mien Daniela, Bohdana) See also: Dan =fodor.sk
Danica
(meniny má 16.04.; južnoslovanská domácka podoba mena Daniela, súčasná asociácia aj so slovom danica dennica) =fodor.sk
Daniel
(meniny má 21.07.; z hebrejského Dáníél boh rozsúdil, boh je sudca; domácky Daňo, Daniš, Danuš) Synonym: Daniela =fodor.sk
Daniela
(meniny má 03.01.; ženský variant mena Daniel; domácky Dana, Danuša, Danuľa) See also: Daniel =fodor.sk
Danila
(južnoslovanský variant mena Daniela (aj muž., východoslovan. domácka podoba mena Daniel)) =fodor.sk
Danuta
(poľské meno, pôvodná domáca podoba mien Bogdana alebo Daniela) =fodor.sk
Dária
(ženský variant mena Dárius) See also: Dárius =fodor.sk
Darina
(meniny má 12.08.; pôvodne slovanská domácka podoba mena Dária, domácka Dara) =fodor.sk
Dárius
(podľa mena perzské kráľa (grécky Dareios, latinsky Darius), zo staroperzského Dárajavauš držiteľ dobra, mocný, pôvodný významom blízke je meno Brigita; domácky Daro) Synonym: Dária More…
Dáša
(meniny má 10.01.; pôvodne domáca podoba mena Dagmar) =fodor.sk
Dávid
(meniny má 30.12.; asi z asýrskeho dádu a hebr. dód miláčik alebo z ugaritského (vyhynutého semitského) jazyka davidu náčelník, teda kráľ) =fodor.sk
Dean
(z anglickej podoby mena Diana (Dajana)) Synonym: Deana =fodor.sk
Deana
(ženský variant mena Dean) See also: Dean =fodor.sk
Debora
(z hebrejského debhórá včela) =fodor.sk
Dejan
(z angličtiny; mužská obdoba mena Diana (Dean), možno aj slovanského z dějati pracovať, účinkovať, variantom je meno Zian, rusky Dejan, Dijan, bulh. Dejan) =fodor.sk
Delfína
(z gréckeho delphis, delphínos, latinsky delphinus delfský, z Delf (v Delfách bola slávna Apolónova veštiareň) alebo delfín, ryba zasvätená bohu Apolónovi; domácky Dela) =fodor.sk
Demeter
(meniny má 26.10.; z gréckeho Démétrios patriaci bohyni úrody Deméter, staršia podoba aj Dimiter, rusky Dmitrij; domácky Demo, Dimo, Mitro, Miťo) Synonym: Demetria =fodor.sk
Demetria
(ženský variant mena Demeter) See also: Demeter =fodor.sk
Demian
(staršia podoba mena Damián) =fodor.sk
Denis
(meniny má 01.11.; franczska podoba mena Dionýz) Synonym: Denisa =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12