On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
RA RE RI RO RU
selected terms: 86 page 2 of 5
Rainer
(nemecké meno Reiner (staronemeckého ragin + heri) rozhodný bojovník, múdry bojovník) =fodor.sk
Rainold
(nemecké meno Reinhold (staronemeckého ragin + waltan) rozhodný, múdry vládca, taliansky Rinaldo, anglicky Ronald) =fodor.sk
Raisa
(nejasné, najskôr z gréckeho radia ľahkomyselná, povoľná alebo z francúzskeho s pôvodným významom mysliaca, veriaca, potom by bolo blízke meno Žofia) =fodor.sk
Rajmund
(nemecké meno Reimund (staronemeckého ragin + munt) rozhodný, múdry ochranca, rusky Rajmond, taliansky Raimondo, španielsky Raymundo, Ramón, žen. Ramona) Synonym: Rajmunda =fodor.sk
Rajmunda
(ženský variant mena Rajmund) See also: Rajmund =fodor.sk
Ramón
(španielsky variant mena Rajmund) Synonym: Ramona =fodor.sk
Ramona
(ženský variant mena Ramón) See also: Ramón =fodor.sk
Ramzes
(podľa mena dynastie egyptských faraónov) =fodor.sk
Rastic
(stará domácka podoba mena Rastislav) =fodor.sk
Rastimír
(novšie slovanské meno, jeho pôvodný význam by bol kto rozmnožuje, zveľaďuje mier (svet)) =fodor.sk
Rastislav
(meniny má 13.01.; slovanské meno s pôvodným významom rastie v sláve, rozmnožuje slávu, pôvodný významom blízke je meno Krescenc, česky Rostislav; domácky Rasťo) Synonym: Rastislava More…
Rastislava
(ženský variant mena Rastislav; domácky Rasťa) See also: Rastislav =fodor.sk
Ratibor
(slovanské meno zložené zo slov rat (vojna), ratiti (bojovať), biť sa a bor (boj)) =fodor.sk
Ratislav
(slovanské meno s pôvodným významom slávny vo vojne) Synonym: Ratislava =fodor.sk
Ratislava
(ženský variant mena Ratislav) See also: Ratislav =fodor.sk
Rebeka
(z hebrejského Riwquá(h) spojenie alebo tučná, alebo aj očarujúca, latinsky Rebecca (Rebekka), rusky Revekka; domácky Reba) =fodor.sk
Regan
(nejasné, azda umelá mužská podoba mena Regína) =fodor.sk
Regína
(meniny má 05.09.; z latinského regina kráľovná) =fodor.sk
Regulus
(z latinského regulus knieža, princ) =fodor.sk
Remig
(z latinského Remigius (remigius veslár, lodiar)) =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12