On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
KA KI KL KO KR KU KV Ki
selected terms: 83 page 4 of 5
Krasomil
(novšie české meno, jeho pôvodný význam by bol milujúci krásu) Synonym: Karsomila =fodor.sk
Krasoslav
(novšie slovanské meno, jeho pôvodný význam by bol oslavujúci krásu, variant Krasislav bolo štúrovské meno Andreja Sládkoviča) Synonym: Karsoslava =fodor.sk
Krescenc
(z latinského crescens rastúci, vyrastajúci, staršia podoba Krascencius, blízky pôvodný význam má meno Rastislav, rusky Kriskent, Kriskentija) Synonym: Krascencia =fodor.sk
Krišpín
(z latinského mena Crispinus (crispus kučeravý); domácky Krišpo) =fodor.sk
Kristián
(meniny má 19.10.; z gréckeho christianos kresťan, bulharsky Christo, francúzsky Chrétien (Kretien), maďarsky Keresztély (kerestéj); domácky Kristo) Synonym: Kristína =fodor.sk
Kristiána
(ženský variant mena Kristián; domácky Krista, Tina) See also: Kristián =fodor.sk
Kristína
(meniny má 16.01.; ženský variant mena Kristián) See also: Kristián =fodor.sk
Krištof
(meniny má 28.07.; z gréckeho Christophoros nosič Krista, nesúci Krista, rusky Christofor, česky Kryštof, poľsky Krzysztof (Kšyštof); domácky Krišto) =fodor.sk
Kunigunda
(z nemeckého Kunigunde (staronemeckého kunni + gunt) boj rodu, maďarsky Kunigunda, Gunda, Kinga, česky Kunhuta) =fodor.sk
Kurt
(pôvodne nemecká domácka podoba mena Konrád) =fodor.sk
Kvetana
(západoslovanské meno zo slova kvet, južnoslovansky Cvetana) =fodor.sk
Kvetava
(novšie meno utvorené zo slova kvet, blízky pôvodný význam má meno Flóra) =fodor.sk
Kvetoň
(novšie meno utvorené podľa mena Florián, srbochorvátsky Cvetan) =fodor.sk
Kvetoslav
(novšie meno utvorené podľa starých zložených mien, jeho pôvodný význam by bol oslavujúci kvety, kvitnúci, pôvodný významom blízke sú mená Antim, Florián; domácky Kveto, Kveťo) Synonym: More…
Kvetoslava
(meniny má 24.10.; ženský variant mena Kvetoslav; domácky Kveta) See also: Kvetoslav =fodor.sk
Kvído
(z nemeckého Wido (staronemeckého witu) lesný, pochádzajúci z lesa alebo z latinského vitus živý, veselý, rád, je aj Vít, taliansky Guido, francúzsky Guidon, Guide (Gyd), Guy (Gy), španielsky More…
Kvinta
(ženský variant mena Kvintus) See also: Kvintus =fodor.sk
Kvintilián
(z latinského quintilianus júlový (quintilis piaty mesiac rímskeho kalendára, júl)) Synonym: Kvintiliána =fodor.sk
Kvintiliána
(ženský variant mena Kvintilián) See also: Kvintilián =fodor.sk
Kvintín
(z latinského Quintinus Quintov, patriaci Quintovi (od mena Kvintus)) =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12