sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

Vyhľadávanie v online slovníkoch   

posledná zmena: 12. October 2009

Pokiaľ máte záujem na svojich stránkach poskytovať vyhľadávanie v Online slobodných slovníkoch, môžete použiť niektorý z nasledujúcich štýlov (samozrejme vzhľad môžete ovplyvniť pomocou css):

On line slobodné slovníky

CSS/HTML kód:

<head>
<style type="text/css"> 
<!--
div.sk-spell { text-align: center; }
.sk-spell table { border: 1px solid #D6E0F5; margin: 0 auto; }
.sk-spell table td { padding: 3px; }
.sk-spell .title {  background: #EDF2FD; }
--> 
</style>
</head>

...

<div class="sk-spell">
<form action="http://sk-spell.sk.cx/slovniky/index.php" method="get" 
accept-charset="UTF-8" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
<table>
<tr class="title">
<td colspan="2"><a onclick="window.open(this.href);return false;"
href="http://sk-spell.sk.cx/slovniky/">On line slobodné slovníky</a></td>
</tr>
<tr>
<td><input name="q" type="text" value="" /></td>
<td><input type="submit" value="Hľadať" /></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="d" value="0" />
<input type="hidden" name="strict" value="1" />
<input type="hidden" name="a" value="srch" />
</form>
</div>

alebo

On line slobodné slovníky

CSS/HTML kód:

<head>
<style type="text/css"> 
<!--
div.sk-spell { text-align: center; }
.sk-spell table { border: 1px solid #D6E0F5; margin: 0 auto; }
.sk-spell table td { padding: 3px; }
.sk-spell .title {  background: #EDF2FD; }
--> 
</style>
</head>

...

<div class="sk-spell">
<form action="http://sk-spell.sk.cx/slovniky/index.php" method="get"
accept-charset="UTF-8" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
<table>
<tr class="title">
<td colspan="2"><a onclick="window.open(this.href);return false;"
href="http://sk-spell.sk.cx/slovniky/">On line slobodné slovníky</a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<select name="d">
<option value="0" selected="selected">Vo všetkých slovníkoch</option>
<option value="18">Malý anglicko-slovenský slovní­k</option>
<option value="19">Otvorený slovní­k skratiek</option>
<option value="21">Glosár mien</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td><input name="q" type="text" value="" /></td>
<td><input type="submit" value="Hľadať" /></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="strict" value="1" />
<input type="hidden" name="a" value="srch" />
</form>
</div>

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]