sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

Online kontrola preklepov   

posledná zmena: 23. November 2007

Keď som sa pozeral na zoznam v TODO, tak najľahším z neho sa mi zdala implementácia online kontroly preklepov (tiež známa ako kontrola pravopisu, čo je však nesprávne, keďže voči výrazu “pekný chlapci” nebude namietať, hoci z hľadiska pravopisu je to nesprávne).

Základné kritériá na ajax aplikáciu pre nasadenie na stránkach sk-spell.sk.cx sú tieto:

  1. jednoduchosť inštalácie
  2. minimum závislostí na ďalších externých programoch
  3. jednoduché sfunkčnenie kontroly slovenčiny
  4. fungovanie (aspoň) v prehliadači Internet Explorer a Firefox

S pomedzi projektov s otvoreným zdrojovým kódom a zadarmo sa ponúkalo niekoľko možností:

Najmenší odpor pre bezproblémovú inštaláciu kládol projekt Speller Pages. Výsledok môžete vyskúšať na stránke Online kontroly preklepov pre slovenčinu.

Toto len prvá verzia, ktorá si bude vyžadovať úpravy a možno nakoniec “backend” vymením…

potenciálne ciele/úlohy

zmeny

23.11.2007 – vzhľad bol upravený tak, aby ladil so štýlom použitým v projektoch sk-spell + všetky texty by mali byť preložené do slovenčiny…
17.11.2007 – (v1.1) rozšírenie funkčnosti o:

09.11.2007 – implementácia prvej verzie (v1.0) na základe spellerpages-0.5.1


© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]