sk-spell

podpora slovenčiny v Open Source programoch

openoffice.org-sk   

posledná zmena: 24. March 2013

Cieľom tejto stránky je vytvoriť zoznam posledných verzií­ súborov určených pre podporu slovenčiny v programe OpenOffice.org (okrem prekladov).

This is a collection of the latest versions of the Slovak support files for OpenOffice.org (excluding translations).

licencie

ako prispieť

Ak máte záujem pomôcť rozširovať slovenský slovník na kontrolu preklepov, tak si nainštalujte rozšírenie od p. Pastierika. Jeho popis nájdete v článku Rozšírenie pre slovník OpenOffice.org.

Nahlasovať problémy/chyby a nové slová je možné aj pomocou stránky Pravidlá slovenského pravopisu online – tvary slov.

download

openoffice.org 3.x

V prípade, že chcete použiť denne generované rozšírenie so slovenskými dátami pre thesaurus, použite tieto rozšírenia:

openoffice.org 2.x

openoffice.org 1.x

inštalácia

$OOO_HOME bude v nasledovných inštrukciách označovat priečinok, v ktorom je nainštalovaný OpenOffice.org (napr. C:\Program Files\OpenOffice.org alebo /usr/lib/ooo).

Automatické opravy

Súbor acor_sk-SK.dat nakopí­rujte do priečinku $OOO_HOME/share/autocorr. V prípade rozšírenia postupujte ako pri bežnej inštalácií rozšírenia.

Pozor! Pri prvom spustení­ OO.org sa Vám vytvorí­ aj použí­vateľský priečinok s konfiguráciou, do ktorého sa po prvej úprave automatických opráv skopí­ruje aj súbor s autokorekciami. Súbory z používateľskej konfigurácie majú prednosť pred ostatnými súbormi a preto je potrebné nahradiť novou verziou nielen centrálny súbor s autokorekciou, ale aj použí­vateľské súbory (umiestnené napr. v /home/meno_uzivatela/.openoffice.org/3/user/autocorr/ resp. C:\Documents and Settings\meno_uzivatela\Application Data\OpenOffice.org \3\user\autocorr\).

Synonymický slovní­k

Súbory th_sk_SK.idx a th_sk_SK.dat nakopí­rujte do priečinku $OOO_HOME/share/dict/ooo. V tomto priečinku sa nachádza súbor dictionary.lst, do ktorého je potrebné dopí­sať (ak sa tam táto informácia nenachádza):
THES sk SK th_sk_SK

Kontrola pravopisu

Súbory sk_SK.aff a sk_SK.dic nakopí­rujte do priečinku $OOO_HOME/share/dict/ooo. V tomto priečinku sa nachádza súbor dictionary.lst, do ktorého je potrebné dopí­sať (ak sa tam táto informácia nenachádza):
DICT sk SK sk_SK

Delenie slov

Súbor hyph_sk_SK.dic nakopí­rujte do priečinku $OOO_HOME/share/dict/ooo. V tomto priečinku sa nachádza súbor dictionary.lst, do ktorého je potrebné dopí­sať (ak sa tam táto informácia nenachádza):
HYPH sk SK hyph_sk_SK

Rozšírenia

Nepoužívajte rozší­renie OpenThesaurus-SK – Otvorený Slovenský Synonymický Slovník v kombinácií s rozšírením Slovenské slovníky – Slovak dictionary package, keďže oba rozšírenia obsahujú dáta pre thesaurus. Namiesto neho si nainštalujte rozšírenie iba s kontrolou preklepov a delením slov (bez synonymického slovníka).

zmeny

17.03.2013 aktualizovaný modul/rozšírenie pre openoffice/libreoffice

05.08.2011 Bola publikovaná verzia hyphenator 4.0.0., do ktorej bola zaradená podpora slovenského delenia slov z projektu sk-spell.sk: openoffice.org-sk

05.03.2011 Moduly sk-spell-hyph.oxt a dict-sk boli zaktualizované na verziu 28.02.2011 (2.03.2). (Neinštalujte obe verzie súčasne!)

19.09.2010 Moduly sk-spell-hyph.oxt a dict-sk boli zaktualizované na verziu 19.09.2010 (2.03.1). (Neinštalujte obe verzie súčasne!)

27.06.2010 Luboš Lehotský dokončil bakalársku prácu na tému Pravidlá na kontrolu slovenskej gramatiky a významne rozšíril pravidlá na kontrolu gramatiky. Tieto pravidlá budú súčasťou LanguageTool verzie 1.0.1. Pokiaľ ich chcete testovať, prípadne prispieť ďalšími, tak si tiahnite vývojársku verziu (17,8 Mb) z sk-spell.sk.cx.

16.12.2009 dáta v zásuvnom module sk-spell-hyph.oxt boli zaktualizované na verziu 16.12.2009. Aktualizovaný bol aj modul dict-sk.

01.11.2009 Projekt LanguageTool vydal verziu 1.0.0 zásuvného modulu na kontrolu gramatiky v OpenOffice.org 3.0.1 a 3.1. Táto verzia obsahuje ďalšie pravidlá pre slovenčinu. Zoznam zmien (v angličtine) je rozsiahly.

21.06.2009 bola pridaná sekcia ako prispieť.

26.04.2009 bola vydaná nová verzia (0.9.8) zásuvného modulu na kontrolu gramatiky v OpenOffice.org — LanguageTool s úvodnou podporou pre slovenčinu.

31.03.2009 dáta v zásuvnom module sk-spell-hyph.oxt boli zaktualizované na verziu 30.3.2009. Aktualizovaný bol aj modul dict-sk.

22.02.2009 J. Pastierik vytvoril Zásuvný modul pre automatické opravy

17.01.2009 Pridané denne generované rozší­renie OpenThesaurus-SK – Otvorený Slovenský Synonymický Slovník pre OpenOffice.org (3.0 a novšie)

01.01.2009 Aktualizácia rozší­renia so slovenskými slovníkmi

19.10.2008 Doplnenie informácie o delení­ slov + súbor s licenciou.

17.10.2008 Aktualizácia slovní­kov pri prí­ležitosti vydania OpenOffice.org 3.0, úprava rozší­renia so slovenskými slovníkmi, tak, aby fungovala aktualizácia cez správcu rozší­rení­.

14.10.2008 Aktualizácia súboru s autokorekciou a doplnenie upozornenia pre inštaláciu súbora s autokorekciami.

© projekt sk-spell

RSS [opensource] [w3c] [firefox] [textpattern]