O projekte Openthesaurus-SK

OpenThesaurus-SK — Otvorený Slovenský Synonymický Slovník predstavuje sieť slov, ktoré spája rovnaký alebo podobný význam. Cieľom projektu je vytvoriť otvorený slovník, ktorého dáta budú voľne dostupné bez ďalších obmedzení.

Projekt Openthesaurus (engine) vytvoril pôvodne Daniel Naber pre nemecký jazyk a Openthesaurus-SK priebežne synchronizuje svoje stránky s týmto projektom.

Informácie o projekte OpenThesaurus:

Dokumenty o OpenThesauruse

OpenThesaurus na Mac-u (nemecky):

OpenThesaurus implementácie:

Anglické a nemecké slovníky: