Synonymický rad 'hniť, zahnívať, zhniť'

Synonymický rad?:
hniť  
zahnívať  
zhniť  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
(zatiaľ bez úprav)