Synonymický rad 'hovieť, leňošiť, odpočívať, ...'

Synonymický rad?:
hovieť  
leňošiť  
odpočívať (2)  
polihovať  
posedávať  
povaľovať sa  
prevaľovať sa  
vyvaľovať sa  
váľať sa  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2010-01-31 15:57:37   hovieť, leňošiť, odpočívať, polihovať, posedávať, ...