Synonymický rad 'redukcia, strata, zmenšenie, ...'

Synonymický rad?:
redukcia  
strata (2)  
zmenšenie (2)  
zmiernenie  
zníženie  
úbytok  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2010-12-27 10:41:22   úľava, redukcia, strata, zmenšenie, zmiernenie, ...