Synonymický rad 'hlásať, oznamovať, poučovať, ...'

Synonymický rad?:
hlásať (3)  
oznamovať (2)  
poučovať  
propagovať (2)  
rozchyrovať  
rozširovať (2)  
šíriť (3)  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2007-11-11 15:01:14   hlásať, kázať, oznamovať, poučovať, ...
2005-03-06 09:35:55   rozchyrovať, hlásať, kázať, oznamovať, poučovať, ...
2005-03-06 09:35:42   oznamovať, hlásať, kázať, poučovať, propagovať, ...