On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
ZA ZB ZD ZE ZI ZL ZO ZV ZU
selected terms: 45 page 2 of 3
Zinajda
(ruské meno z gréckeho Zénais, Zenaidos božský potomok, teda božská (od Zeus, Zénos)) =fodor.sk
Zita
(meniny má 02.04.; asi z perzského zita dievča alebo z talianskej domáckej podoby mena Felicita (aj taliansky nárečovo zita, cita dievča)) =fodor.sk
Zlata
(z prídavného mena zlatý, teda zlatá, pôvodný významom blízke sú mená Aurélia, Aranka) =fodor.sk
Zlatan
(južnoslovanské meno s pôvodným významom zlatý) =fodor.sk
Zlatica
(meniny má 28.02.; pôvodne južnoslovanské meno z prídavného mena zlatý; domácky Zlata, Zlatina, Zlatuša) =fodor.sk
Zlatko
(meniny má 12.06.; pôvodne domáca podoba mena Zlatoň) =fodor.sk
Zlatomír
(novšie slovanské meno, jeho pôvodný význam by bol zlatý mier (svet)) Synonym: Zlatomíra =fodor.sk
Zlatomíra
(ženský variant mena Zlatomír) See also: Zlatomír =fodor.sk
Zlatoň
(slovenské meno z prídavného mena zlatý, variantom je meno Zlatoš) =fodor.sk
Zlatoš
(variant mena Zlatoň) =fodor.sk
Zoa
(z gréckeho Zoé život, pôvodný významom blízke sú mená Zosim, Živa, Eva) Synonym: Zoana =fodor.sk
Zoana
(ženský variant mena Zoa ) See also: Zoa =fodor.sk
Zoja
(meniny má 08.02.; ruská podoba mena Zoé Zoa) =fodor.sk
Zoltán
(meniny má 07.04.; maďarské meno z turečtiny sultán, pôvodne moc, vláda, alebo z južnoslovanského Zlatan; domácky Zolo) =fodor.sk
Zora
(meniny má 22.01.; slovanské meno s pôvodným významom zora, zornička, blízke sú mená Apolónia, Auróra) =fodor.sk
Zoran
(južnoslovanské meno zo slova zora) Synonym: Zorana =fodor.sk
Zorana
(ženský variant mena Zoran) See also: Zoran =fodor.sk
Zoroslav
(novšie slovanské meno, jeho pôvodný význam by bol oslavujúci zoru, zorničku) Synonym: Zoroslava =fodor.sk
Zoroslava
(ženský variant mena Zoroslav) See also: Zoroslav =fodor.sk
Zosim
(z latinského Zosimus (gréc. zóos živý, žijúci), pôvodný významom blízke sú mená Zoa, Eva, Živa) =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12