On line slobodné slovníky

označených termínov: 80 stránka 3 z 4
ape
podst. ľudoop, ľudoopica
Posledná úprava: 22 November 2008
aperture
podst. šírka otvoru, medzery; fotog. clona
Posledná úprava: 19 Október 2008
apiece
prísl. za kus
 
„Luch comes out to 15 EUR apiece.“ = „Obed nás bude vyjde na 15 EUR na osobu.“
Posledná úprava: 3 December 2008
apocalyptic
príd. apokalyptický, hrozný
Posledná úprava: 29 August 2013
apocalyptically
prísl. apokalypticky, hrôzostrašne
Posledná úprava: 23 August 2014
apocryphal
  1. príd. apokryfický, nekanonizovaný
  2. príd. nepravý, falošný, podvrhnutý
Posledná úprava: 11 November 2020
apolitical
príd. apolitický
Posledná úprava: 6 December 2020
apologetic
príd. ospravedlňujúci
Posledná úprava: 18 September 2015
apologetically
prísl. ospravedlňujúco
Antonymum: unapologetically
Posledná úprava: 18 Jún 2015
apologetics
podst. apologetika
Posledná úprava: 14 Október 2012
apologist
podst. apologét
Posledná úprava: 14 Október 2012
apologized
sl. ospravedlnil sa
Posledná úprava: 20 Júl 2015
apostasy
podst. dopadlíctvo, apostáza, zrieknutie sa (viery)
Posledná úprava: 11 December 2021
apostate
podst. apostata, odpadlík
Posledná úprava: 20 Júl 2015
apostolic
príd. apoštolský
Posledná úprava: 16 Február 2011
appall
sl. stŕpnuť, zmeravieť
Posledná úprava: 1 December 2008
appalled
príd. stŕpnutý, zmeravený
Posledná úprava: 1 December 2008
apparatus
podst. aparát, prístroj, zariadenie
Posledná úprava: 24 Jún 2010
apparently
prísl. podľa všetkého
Posledná úprava: 8 November 2009
appearing
podst. zjavenie, objavenie sa, príchod
Posledná úprava: 4 Marec 2013
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12